AI in cattle

ઋતુકાળ એટલે શું અને તેને કઈ રીતે ઓળખી શકાય?

પ્રજનન તંત્રની દેહધાર્મિક ક્રિયાઓ અમુક ચોક્કસ સમયગાળે થતી હોય છે બાકીના સમયમાં પ્રજનન અવયવો આરામમાં હોય છે. સંવર્ધન કાળ દરમ્યાન માદામાં આમ ચોક્કસ સમયાંતરે જાતિય ક્રિયાઓ થાય છે, જે દરેક...
Dairy Cattle Vaccination

પશુ આરોગ્ય માટે રસીકરણ સમયપત્રક

પશુ રસીકરણ ભારત એક કૃષિપ્રધાન દેશ છે. રાષ્ટ્રની કુલ આવકમાં પશુધન ઉપજ જેવી કે દૂધ, દૂધની બનાવટો, માંસ, ઈંડા વગેરેની આવકનો ફાળો મહત્વનો છે. આ પશુધન ઉપજો પૈકી દૂધ મહત્વની...
Indigenous cow breed

લોહીમાં મેગ્નેશિયમની ઉણપથી થતી ધ્રુજારી અને ખેંચ

ખેડૂતો જેને સમજી શકતા નથી કે તેમનું તંદુરસ્ત અને સારું દૂધ આપતું જાનવર એકાએક ધ્રુજારી આવી, ખેંચાઈ જઈ મૃત્યુ કેમ પામ્યું તો પશુચિકિત્સકો જેને ઘણી વખત ઝેરી ઘાસચારો ખવાઈ ગયો...
Cow Drinking water

પશુપાલનમાં પાણીની અગત્યતા

પશુઓમાં ખોરાકનું જેટલું મહત્વ છે તેટલું જ મહત્વ પાણીનું પણ છે. ઉછરતા વાછરડા, વાછરડી તેમજ દૂધાળ ગાય કે ભેંસને સારો પૌષ્ટિક ખોરાક આપવામાં આવે પરંતુ જરૂરિયાત મુજબ સ્વચ્છ પાણી પૂરતું...
National Dairy Plan Phase 1

ફોસ્ફરસની ત્રુટીથી થતો વિયાણ પછીનો લાલ પેશાબનો રોગ

પશુઓમાં લોહી જેવા પેશાબ અનેક કારણોથી થઇ શકે છે. જુદા જુદા વિસ્તારની ભૌગોલિક પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લઇ જુદા જુદા એક અથવા એક થી વધારે કારણોથી લાલ અથવા ભૂરા રંગનો પેશાબ થઇ...
Adoption cows

ઓક્સીટોસીન અભિશાપ કે વરદાન?

પશુઓમાં હાયપોથેલેમસ મગજની અંદર આવેલો આગળની તરફનો મગજનો એક ભાગ છે, તે મગજના કુલ કદનો ૧/૩૦૦ ભાગના કદનો હોય છે. પીટયૂટરી ગ્રંથિ હાયપોથેલેમસની નીચે હાડકાંના નાના ગોખલામાં આવેલી ગ્રંથિ છે....
shallow killings in cattle

પશુઓમાં ઉથલા મારવાના કારણો અને તેનું નિરાકરણ

દૂધાળા પશુઓમાં હંગામી વંધ્યત્વ અંગેની મૂંઝવણવાળા પ્રશ્નો પૈકી, ઊથલા મારવા એ એટલો જ અગત્યનો તથા હજી પણ અણસમજ રહેલ પ્રશ્ન છે. જેના લીધે દૂધાળા પશુઓનાં ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળે...
abortion dairy cattle

દૂધાળા પશુઓમાં ગર્ભપાત થવાના કારણો, નિદાન અને સારવાર

સામાન્ય રીતે ગર્ભધારણ કર્યા પછી ગાય- ૨૭૨ દિવસ પછી વિયાય છે. ગાભણ ગાય મરેલું અથવા જીવતું બચ્ચું સમય પૂરો થાય એ પહેલાં ગર્ભાશયની બહાર નીકળી જાય તેને ગર્ભપાત કે તરવાઈ...
Profit in Dairy Farming

દૂધજન્ય રોગો અને તેના ઉપર અંકુશ

મનુષ્યની તંદુરસ્તીના વિકાસ અને તેની જાળવણી માટે જરૂરી એવા તમામ આહારતત્વો, દૂધમાં સમાવિષ્ટ હોવાને કારણે દૂધને એક આદર્શ અને સંપૂર્ણ આહાર કહેવામાં આવે છે. દૂધ એક એવો આહાર છે કે...
Ketosis Disease in cattle

દૂધાળા પશુઓના બચ્ચાના રોગો અને તેના પ્રતિબંધક ઉપાયો

બચ્ચામાં થતા રોગોને વિવિધ તબ્બકામા જોવા જઈએ તો જન્મ પછીના ૪૮ કલાકમાં જોવા મળતા રોગો – અશક્તિ, ઠંડુ પડી જવું અને ખોડ-ખાંપણ. જન્મ પછીના પ્રથમ અઠવાડિયામાં થતા રોગો – ચેપી ઝાડાનો...