ગાયોને ગરમીનાં પ્રભાવથી બચાવવા ઠંડક કરવાની પદ્ધતિઓ

ડૉ. અબ્દુલ સામદ ભાષાંતર : ડૉ.ઘનશ્યામ ધોળકિયા  (વડોદરા) ભારતમાં મોટાભાગના વિસ્તારમાં ઉનાળામાં ૪૫0 સે. જેટલું ઊંચું તાપમાન હોય છે. આવા ઉષ્ણ વાતાવરણમાં દુધ ઉત્પાદન કરતી ગાયોને બચાવવી જરૂરી છે નહિતર ગરમી...
બ્રાઝીલની ભારતીય વંશની ગાય અને ભેંસની ઓલાદ સુધારણા માટે તૈયારી

બ્રાઝીલની ભારતીય વંશની ગાય અને ભેંસની ઓલાદ સુધારણા માટે તૈયારી

ડૉ. અબ્દુલ સામદ ભાષાંતર: ડૉ. ઘનશ્યામ ધોળકીયા (વડોદરા) (શ્રી બી.કે.ઝાના ગ્રામ્ય બજાર લેખમાંથી સંક્ષિપ્તીકરણ) હાલ મા જ ભારત અને બ્રાઝીલ સરકાર વચે દેશના દુધાળા જાનવરો અને ઘેટાં ઉછેર માટે સહકાર...
દુષ્કાળ અસરગ્રસ્ત અથવા નુકસાન થયેલ પાકની ઘાસચારા તરીકેની વાઢ (કાપણી)

દુષ્કાળ અસરગ્રસ્ત અથવા નુકસાન થયેલ પાકની ઘાસચારા તરીકેની વાઢ (કાપણી)

ડૉ.અબ્દુલ સામદ દેશમાં બદલતા હવામાન ના કારણે પાકની નિષ્ફળતા એ સામાન્ય થઈ ગયેલ છે. નિષ્ફળતા દુકાળને કારણે, માવઠાને લીધે અથવા રોગોને કારણે થઇ શકે. પાકની નિષ્ફળતા વીમો ન ઉતાર્યો હોય તો...

પશુપાલકે ગાયના રોજિંદા આહારમાં સાઇલેજ શા માટે ઉમેરવું જોઈએ

ડૉ. અબ્દુલ સામદ ભાષાંતર :ડૉ. ઘનશ્યામ ધોળકિયા (વડોદરા) પશુપાલક દ્વારા જાનવરોને આહાર આપવાની પદ્ધતિ જાનવરની દુધ આપવાની ક્ષમતા પર સીધી અસર કરે છે. અને અંતે દુધ ઉત્પાદન નફા પર અસર...
વધુ લાળ નીકળવી- તંદુરસ્ત પેટ- ગાયોનું વધુ દુધ ઉત્પાદન

પશુ આહારમાં રેશાવાળા ખોરાકની ગુણવત્તાનું મહત્વ

ડૉ.અબ્દુલ સામદ ગાયને સારી ગુણવત્તાવાળો રેશાવાળો આહાર મળતો નથી તેવી શંકા ક્યારે ઉભી થાય ? ગાયોની વર્તણુંક જોવા નિયમિત રીતે ગોંશાળાની મુલાકાત લેવી જોઈએ .જે આહાર વ્યવસ્થાપનની ઘણી માહિતી દર્શાવે...

ગાયોને પ્રોટીન આહાર આપવા માટેના ખાસ મુદાઓ

ડૉ.અબ્દુલ સામદ ભાષાંતર : ડૉ. ઘનશ્યામ ધોળકીયા (વડોદરા) વાગોળ કરતાં જાનવરોમાં પ્રોટીનનું પાચન વાગોળ કરતાં જાનવરોને પ્રોટીન અનેક જગ્યાએ થી ઉપલબ્ધ થાય છે અને પ્રોટીનનું પાચન બે રીતે થાય છે....

ગાયોનાં ખોરાકમાં ઘાસ-ચારાનું મહત્વ

ડો.અબ્દુલ સામદ ભાષાંતર : ડૉ.ઘનશ્યામ ધોળકીયા (વડોદરા) વર્ષોથી ગાયોનો તબેલામાં ખોરાક આપવા બાબત પ્રવર્તતી ખોટી માન્યતાઓ (૧) બજારમાં ઉપલબ્ધ સમતોલ આહાર (કોન્સન્ટ્રેટ) ગાયોને ખવડાવવું વધુ હિતાવર છે. (૨) સમતોલ આહાર...

ગાયોને ચરબીયુક્ત ખોરાક આપવાના કારણો

જે ગાય વધુ ઉત્પાદન કરે છે તેને વધુ ઉર્જાની જરૂર હોય છે. દા.ત. જે રોજનું ૩.૬% ફેટ અને ૩.૩% પ્રોટીન વાળુ ૧૫ કિલો દૂધ ઉત્પાદન કરે છે તેને દૂધ ઉત્પાદન...

વધુ લાળ નીકળવી- તંદુરસ્ત પેટ- ગાયોનું વધુ દુધ ઉત્પાદન

પાચનતંત્રની રચના મુજબ ગાય વાગોળ કરતા જાનવરોના વર્ગમાં આવે છે. ગાયનું પેટ ૪ ભાગમાં વહેંચાયેલ હોય છે. જેને રૂમેન, રેટિકુલમ, ઓમેઝમ અને એબોમેઝમ કહેવાય છે. એબોમેઝમ મનુષ્યના પેટની જેમ સાચુ...
ડેરી ઉધોગમાં QR કોડ ટેકનોલોજી

ડેરી ઉધોગમાં QR કોડ ટેકનોલોજી

દૂધાળા પશુઓમાંથી ઉત્પાદિત ખાદ્ય પદાર્થ મનુષ્યના ખોરાક શૃંખલામાં મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. પશુઓમાંથી કેટલીક બીમારિઓ મનુષ્યમાં ફેલાતી હોય ઉપભોક્તાઓ અને નિયમ ઘડનારાઓ માટે ચિંતાનો વિષય છે. જાગૃતતા વધવાને કારણે ખાદ્ય...