milk

गायींचे उष्माघातापासून संरक्षण कसे कराल?

डॉ. अब्दुल समद एप्रिल ते जुलै महिन्यांदरम्यान भारतातील बहुसंख्य प्रदेशात कमालीच्या उष्णतेला सामोरे...

Important Point to Be Considered While Purchasing Dairy Cattle

While going to introduce new dairy cattle in existing herd or at the...
Cow Housing Important to Ensure Cow Comfort, Optimum Fertility and Productivity

तापमानातील वाढीचे पशुपक्षी व प्राणी यांच्यावरील परिणाम – लेखांक ३

तापमानातील वाढीचे पशुपक्षी व प्राणी यांच्यावरील परिणाम ऊर्जेची गरज शरीरातील ऊर्जावर्धक प्रक्रियांनी घडवून...

तापमानातील वाढीचे पशुपक्षी व प्राणी यांच्यावरील परिणाम – लेखांक ५

तापमानातील वाढीचे पशुपक्षी व प्राणी यांच्यावरील परिणाम वाढते तापमान एकूण आरोग्यावर विविध पद्धतीने...

तापमानातील वाढीचे पशुपक्षी व प्राणी यांच्यावरील परिणाम – लेखांक ४

तापमानातील वाढीचे पशुपक्षी व प्राणी यांच्यावरील परिणाम  वातावरणाचे तापमान खूप वाढले तर शरिरातील...

Management Of Dairy Cows During Cold Stress

When temperatures start to decline in winter, particularly as we get closer to...

तापमानातील वाढीचे पशुपक्षी व प्राणी यांच्यावरील परिणाम — लेखांक २

तापमानाच्या वाढीमुळे दिसून येणारी विविध प्राण्यांतील ठळक महत्वाची लक्षणे : गाय व म्हैसवर्ग...
Shyam Gaushala

तापमानवाढीचे परिणाम — लेखांक १

तापमानातील वाढीचे पशुपक्षी व प्राणी यांच्यावरील परिणाम शरिरातील उष्णता एका विशिष्ट प्रमाणात असल्यामुळे...