तापमानातील वाढीचे पशुपक्षी व प्राणी यांच्यावरील परिणाम – लेखांक ३

तापमानातील वाढीचे पशुपक्षी व प्राणी यांच्यावरील परिणाम ऊर्जेची गरज शरीरातील ऊर्जावर्धक प्रक्रियांनी घडवून...

तापमानातील वाढीचे पशुपक्षी व प्राणी यांच्यावरील परिणाम – लेखांक ५

तापमानातील वाढीचे पशुपक्षी व प्राणी यांच्यावरील परिणाम वाढते तापमान एकूण आरोग्यावर विविध पद्धतीने...

तापमानातील वाढीचे पशुपक्षी व प्राणी यांच्यावरील परिणाम – लेखांक ४

तापमानातील वाढीचे पशुपक्षी व प्राणी यांच्यावरील परिणाम  वातावरणाचे तापमान खूप वाढले तर शरिरातील...

तापमानातील वाढीचे पशुपक्षी व प्राणी यांच्यावरील परिणाम — लेखांक २

तापमानाच्या वाढीमुळे दिसून येणारी विविध प्राण्यांतील ठळक महत्वाची लक्षणे : गाय व म्हैसवर्ग...
Shyam Gaushala

तापमानवाढीचे परिणाम — लेखांक १

तापमानातील वाढीचे पशुपक्षी व प्राणी यांच्यावरील परिणाम शरिरातील उष्णता एका विशिष्ट प्रमाणात असल्यामुळे...